streda 21. novembra 2012

Čo sa s tým dá robiť?

(   súvaha a výsledovka   )


Ak je človek pozorný, všimol si už, že v tomto svete nie je niečo v poriadku. Prečo to tak je, a čo sa s tým dá robiť sa snažíme zistiť v týchto článkoch. Poďme teda skúmať ďalej.


Planétu súčasne obývajú v podstate dva druhy ľudí. Nebudeme hovoriť o výnimkách.
Prvá skupina sú ľudia, ktorí sa vedia pohybovať v hmotnom svete. Manažéri, politici, finančníci, sudcovia, právnici, podnikatelia..., ktorí majú v sebe vybudované vôľové  vlastnosti, vedia sa vo svete presadiť, ale chýba im súcit, vedomie okolitého sveta a pochopenie, že v prírode je všetko navzájom prepojené. Vedomie majú obmedzené na úzky výsek toho, čo sami chcú, ale nezaujíma ich aký má dosahovanie tohto chcenia dopad na okolitý svet.
Druhá skupina ľudí to má obrátené naopak. Sú dostatočne citliví, uvedomujú si, že sú súčasťou prírody a zvieratá, rastliny aj planéta sú živé bytosti, ku ktorým je potrebné sa správať s úctou a s citom. Majú ale problém v tomto svete prejaviť svoje obrazy a city. Ich vôľa je nedostatočne vybudovaná a preto sú v podstate neschopní ubrániť sa prvej skupine ľudí, ktorá vedome, alebo nevedome devastuje túto planétu.
Teda obraz skutočnosti prvej skupiny je obmedzený ale majú vôľu a teda schopnosť presadiť a zhmotniť ho v tomto svete (úmerne k pochopeniu).
A druhá skupina ľudí má síce obraz sveta úplnejší, teda pravdivejší, ale pretože nemá dostatočne silne vybudovanú vôľu , alebo ju má vedome  alebo nevedome potlačenú alebo potláčanú, nie je svoj obraz lásky schopná prejaviť v tomto svete. Preto táto planéta pripomína skôr peklo ako raj. Čo to znamená?
Planétu obývajú citliví idealisti, čo vidia, ale nevedia ako žiť a rozumní egoisti, ktorí nevidia, ale vedia ako ju ovládať. Je to teda druh nerovnováhy a teda zdroj choroby.

Ako sa oslabuje vôľa človeka sme načrtli v predchádzajúcich článkoch. Je to zastrašovanie, oslabenie tela chorobami, vytváranie rôznych závislostí, otupovanie zmyslov, skresľovanie informácií, dejín atď.
Ako sa nastoľuje rovnováha, je veľa krát práca na celý život, ale záleží to od rozhodnutia každého samostatne.
Za predpokladu, že chceme byť zdravý, môžeme choroby začať odstraňovať.
Proces od choroby ku zdraviu má štyri kroky. A je jedno či sa to týka človeka, spoločnosti, alebo celku.

  1. Uvedomenie si choroby
  2. Pomenovanie príčin choroby
  3. Odstránenie príčin
  4. Stav zdravia

Prvé 3 kroky musí urobiť každý sám. Posledný krok už nie je krokom, ale stavom, ktorý príde automaticky po uskutočnení prvých troch.
V predchádzajúcich článkoch sme si uvedomili, že táto spoločnosť a človek v nej je chorý, pomenovali sme príčiny a teda každý má voľbu, či ich aj odstráni.

Pre praktickosť uvediem 2 spôsoby ako sa s týmito príčinami dá niečo urobiť:

1. spôsob je v podstate prechodný, dočasný a doplnkový, ale dokáže byť dostatočne účinný, pokiaľ ho začne robiť dostatočné množstvo ľudí.
Takže stručne, vieme čo všetko vo svete spôsobuje dovoz potravín zo zahraničia.
Jednoducho prestaneme tieto výrobky kupovať (hlavne potraviny) a začneme uprednostňovať tie slovenské.
Treba byť dôsledný, lebo veľa výrobkov na ktorých je napísaný výrobca Slovensko je podvod, lebo na Slovensku sa ten tovar len balí. Nálepky, na ktorých to má byť napísané ani často nie sú, alebo je nápis tak malý, že sa nedá prečítať.
Za predpokladu, že takto urobí dostatočné množstvo ľudí, sa stanú dve veci: Za prvé: Zahraničné potraviny v marketoch sa začnú hromadiť a doba trvanlivosti sa začne krátiť.
Ako asi zareagujú obchodníci? Začnú znižovať ceny zahraničných výrobkov, aby mali čo najmenej skazeného tovaru a najmenšie straty.  Radšej predajú potravinu s menším ziskom ako so žiadnym. V praxi to bude znamenať, že po dobu vypredania starých zásob budú zahraničné potraviny podstatne lacnejšie ako slovenské. Na to sa treba pripraviť. A ak vedomý človek napriek tomu nepoľaví a nenechá sa znova podplatiť, udeje sa vec druhá. A teda, market začne v zvýšenej miere  nakupovať potraviny od slovenských poľnohospodárov. Tým pádom sa začne uzdravovať aj slovenské poľnohospodárstvo, sebestačnosť štátu, zdravie potravín aj ľudí... Kruh zdravia sa začne uzatvárať.

2. spôsob, je podstatný a definitívny. Je to spôsob, kedy človek prestane z tejto planéty robiť peklo a smetisko, ale začne z nej budovať rajskú záhradu. A to doslova. Predpokladom k tomu je ale nevyhnutnosť kúpiť kus pôdy, na ktorej tento obraz človek uskutoční. Ako, kde a akú pôdu kúpiť popíšem v článku pod týmto názvom. V momente, keď človek vytvorí svoje vlastné rodinné, sebestačné hospodárstvo, odstrihne sa od všetkých tých závislostí, ako sú zháňanie peňazí, splácanie dlhov, nakupovanie nezdravých potravín, cestovanie za prácou, spotrebovávanie zdrojov na úkor iného života atď.

Ako vytvoriť sebestačné rodinné hospodárstvo uvedieme v ďalších článkoch.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.