utorok 11. decembra 2012

Ako, kde a akú pôdu kúpiť?- časť I. - Veľkosť pozemku


       

Veľkosť pozemku


Vychádzajme z toho, že cieľom kúpi pôdy by malo byť zabezpečenie základných ľudských potrieb ako jedlo, voda, bývanie, teplo, ošatenie a teda sebestačnosť.
Veľkosť pôdy je priamo úmerná potrebám, zručnostiam a záľubám človeka. Inú rozlohu bude potrebovať človek, ktorý chová kravy a inú ten, ktorý pestuje zeleninu.
Základné potreby sú v podstate u každého človeka rovnaké, ak nehovoríme o extrémoch (o výnimkách). Rozdiel je len v schopnosti vytvárania nadproduktu. Niekto dokáže hospodáriť iba tak, že je schopný zabezpečiť len seba a svoj základný životný priestor, iný je schopný svoj priestor rozšíriť aj o iné živé  bytosti.

Začnime teda od najmenších čísel. Tieto čísla sú orientačné, majú čitateľa uviesť do problematiky a sú brané na jednu bežnú rodinu. Teda dvaja dospelí a jeden až štyri deti.

2-3 áre potrebujeme na dopestovanie zeleniny
2-3 áre na dopestovanie obilia
10-15 árov  na ovocnú záhradu
5 árov na dom, letnú kuchyňu, pivnicu, skleník, hospodárske stavby alebo prístrešky, výbehy pre hydinu.
Prirátajme malú časť na živý plot, cesty a nejakú rezervu.

Sumár 1 = 25 árov teda ¼ ha, alebo 2500m2.

Jednotlivé plochy sa dajú kombinovať a vzájomne dopĺňať. Ak nejete mäso, nemusíte chovať zajace, alebo hydinu a na tej ploche si vysadíte zeleninu. Ak potrebujete viac obilia, zmenšíte ovocnú záhradu ....
Veľmi dôležité je tu povedať, že tvar pôdy musí byť rovnomerný teda blízky štvorcu. Pri takejto malej rozlohe by bol pás pôdy 10 m x 250 m neprijateľný.
Keďže sme v úvode povedali, že začneme od najmenších čísel, treba povedať, že takáto rozloha pôdy zabezpečí potrebu pre rodinu na rok v rámci jednoduchej reprodukcie.
Ak chceme zabezpečiť rozšírenú reprodukciu, teda ak chceme vytvoriť aj dostatočne veľký nadprodukt  a rezervu, všetky tieto počty musíme vynásobiť číslom  2.
Popíšme si načo je potrebný nadprodukt a rezerva.
Nadproduktom človek, rodina kryje potreby, ktoré nie je schopný vytvoriť na svojom hospodárstve. A teda slúži ako prostriedok na tovarovú výmenu, výmenu za peniaze alebo ako predmet obdarovania.
Rezerva na gazdovstve sa vytvára na 2 až 3 roky, pretože príroda nie každý rok dáva všetkého hojnosť.

Sumár 2: 50 árov, ½ ha, alebo 5000m2 - plocha na rozšírenú reprodukciu.

Táto plocha je vhodná v oblasti blízko lesa, alebo pod lesom.
Rodina má kde nazbierať suché drevo na kúrenie, má sa kde poprechádzať, má kde zbierať huby....
Ak by sme však takúto pôdu kúpili na poli, a na Slovensku sú obrovské rozlohy mnonokultúrnej pôdy, hlavne na južnom Slovensku, potom by sme po čase začali cítiť nerovnováhu medzi aktívne využívanou a pasívne využívanou časťou pôdy.
Ale my nerovnováhu tvoriť nechceme. Ak máme 0,5 ha pôdy, ktorú obhodpodarujeme pôdohospodársky musíme vytvoriť rovnakú časť pôdy, ktorá takto obhospodarovaná nebude. Musíme vysadiť les. Viac v článku „Ako vysadiť les a ako v ňom hospodáriť.“

Sumár 3 : 100 árov, 1ha, 10 000 m2 – celostná reprodukcia.

Suma sumárom:

1 - 25 árov teda ¼ ha, alebo 2500m2
     jednoduchá reprodukcia
2 - 50 árov, ½ ha, alebo 5000m2
     rozšírená reprodukcia
3 - 100 árov, 1ha, 10 000 m2
     celostná reprodukcia

Zdôrazňujem, že tieto čísla sú orientačné a netýkajú sa chovu veľkých hospodárskych zvierat ako ovce, kozy, kone, kravy....
[Jeden kôň, alebo krava (hmotnosť cca 500kg) potrebuje zhruba 2ha pasienkov na rok, ovce a kozy úmerne k hmotnosti menej.] O tom viac v článkoch na tému „Chov zvierat“.

Na záver príklad úrodnosti niektorých plodín na jednotku plochy.

10 m2 – 40 - 50 kg zemiakov
1 ár – 40 - 50 kg obilia
1 ár – 300 - 400 kg jabĺk

Tieto čisla platia za predpokladu, že vieme, ako pestovať. Začiatočník nech si to vydelí čislom 2.


               

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.