streda 18. marca 2015

Všetky príspevky

Články od autora:
Gazdiná
Gazda
Zoranka
Andrej Danek

Gazdiná
1. Rozhovor o nás pre Bioprevás a pre Vás

Gazda 
1. Úvaha o pôvodných rastlinách a náboženstvách od gazdu
2. Skutočný príbeh na zamyslenie
3. Svetová hospodárska kríza
4. Slovenský poľnohospodár, základ sebestačnosti, alebo otrok odsúdený na smrť?
5. Sokratov súd
6. Čo sa s tým dá robiť?
7. 1 Ako, kde a akú pôdu kúpiť? - časť I. - Veľkosť pozemku
7. 2 Ako, kde a akú pôdu kúpiť? - časť II. - Výber miesta pozemku
7. 3 Ako, kde a akú pôdu kúpiť ? - časť III. - Ako postupovať pri kúpe pozemku
8. Lao´c prezidentom
9. Kvantová fyzika a obraz tohto sveta
10. Čo je to civilizácia – pokrok, alebo choroba?
11.    Slovenské mená a ich význam 
11.1. Slovenské mená a ich význam - príloha I. - názor právničky
11.2. Slovenské mená a ich význam - príloha II - rozbor jazykovedca
11.3. Slovenské mená a ich význam - príloha III. - kalendár slove(a)nských mien
11.4. Praktický postup na matrike
12. Podstata a význam chorôb
13. Podstata a význam parazitov 
14. Kde sú korene príčin?
15. Podstata psychických porúch, možnosti uzdravenia a ochrany.
16. Zákon rezonancie.
     (Vedomie súladu, cestovanie v čase, umenie riadiť svoj život,
       podstata duchovného liečenia.)
17. Zasa chcú predávať slovenskú pôdu!
18. Šťastie, radosť, láska
      (Skutočné príčiny rozkladu kultúry Slovanov.)
19. Óm, amen, ómša, šaman (Kde sú korene reči?)
20. História, alebo dejepis? (Kde sú spálené dejiny Slovanov?) 
21. Parlamentná demokracia. Čo to je? Sloboda, alebo zúfalstvo z nevedomosti? 
      (Ako boli riadené rodové občiny Slovanov?)
22. Sloboda, otroctvo, oslobodenie.

Zoranka
0. Predstavujeme Vám Zoranku
1. Zorankine uspávanky
2. O machroch
3. Pre Živka
4. Aký je problém s poberťákmi
5. Kakajúci mních
6. Tatko

Andrej Danek 
Úvaha o ekológii a pôvodných druhoch od Andreja