utorok 2. júla 2013

11.3. Slovenské mená a ich význam - príloha III. - kalendár slove(a)nských mien

PRÍ-RODNÝ ČASNíK na rok 13
Kalendár s pôvodnými slovenskými a slovanskými menami a pôvodnými sviatkami
obradoslovím a zvykoslovím.
nástenný kalendár veľkosti A2 našírku

OBJEDNÁVKY               SLOVANSKÉ MENÁ               SVIATKY


V ľavom stĺpci sú mená štátneho kalendára. Tenkým písmom sú písané mená z cudzích jazykov, tučným písmom sú pôvodom slovenské a slovanské mená. V pravom stĺpci sú pôvodné slovenské a slovanské mená z nášho územia alebo priľahlých oblastí, ktoré dnes v štátnom kalendári nie sú. Keďže sú to mená tradičné, podľa súčasných právnych noriem máme právo tieto mená riadne používať a dávať ich ďeťom so zápisom do matrík. V prípade potreby môžeme na požiadanie doložiť pôvod týchto mien.

Prírodný časník s pôvodnými menami, obradoslovím a zvykoslovím. Zostavil Žiarislav, menná čiasť - Žiarislav s pomocou Bohdana Dobroslava, obrazové stvárnenie - Ladomíra, kresba - Žiarislav, príprava - Ladomíra a Darina Lada.

Vydané k Zimnému slnovratu vo Vydavateľstve Diva v 12. roku obrodeného prírodného duchovna.
Objednávky - www.ved.sk, diva@ved.sk, 0908 312 957.


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.