piatok 9. augusta 2013

11.4. Praktický postup na matrike

Po Pôrode doma treba do 3 pracovných dní ohlásiť na príslušnú matriku narodenie dieťaťa. Ak je matka sama lehota sa z pochopiteľných dôvodov predlžuje. Ďalej treba navštíviť pediatra, ktorí navštívi matku s dieťatkom a vystaví tlačivo ,, hlásenie o narodení dieťaťa". Ak bola pri pôrode licencovaná pôrodná asistentka, vystaví ona pôrodnú správu a na základe nej pediater vystaví toto tlačivo. Na Slovensku je situácia taká, že pôrody doma sú povolené ako pre rodičov tak aj pôrodné asistentky, ale pretože je vyvíjaný veľký tlak na tieto asistentky z medicínskych kruhov tak majú strach a nedožadujú sa svojho práva. Čo je na škodu veci. Preto aj na uvedený pôrodný doklad sa pravdepodobne nepodpíšu. To nijako nebráni uskutočneniu našeho zámeru. 

Ak partneri nie sú úradne zosobášení, je dobre aby ešte pred pôrodom obidvaja prišli na matriku (ku ktorej patria) a podpísali spolu dokument ,, Zápis o určení otcovstva k ešte nenarodenému dieťaťu." V tomto dokumente je uvedené kto je otec a matka a aké bude priezvisko dieťaťa. Mužské aj ženské. Význam to má ten, že po pôrode všetky veci súvisiace so zapísaním mena a vybavením rodného listu vybaví otecko a maminka nemusí nikam chodiť. Ostane doma pri dieťatku. Hovoríme tu o situácii, kedy sa rodičia rozhodli rodiť doma. Taktiež váš obvodný pediater príde k vám domov ak ho o to požiadate.
(Je nepravdepodobné, že to odmietne. Bežne to robia. Ak by napriek tomu odmietol, nájdite si iného ktorí za vami ochotne príde.)
Tieto kroky sú dôležité preto, aby matka a dieťa bolo v maximálnom pokoji hlavne  počas prvých dní (šestonedelie) a nemuseli sa nikam trmácať a riešiť v tomto čase nepodstatné veci.

- 2 krát originál tlačiva od pediatra (tlačivo si radšej vytiahnite z internetu vy, doktori to bežne       
  nerobia a bude im to dlho trvať)

- 2 krát určenie otcovstva (originály)

- 1 krát čestné prehlásenie matky, že rodila doma a aké má meno dieťatko.


Na základe týchto dokumentov vám matrika vydá ,, Zápisnicu o narodení dieťaťa v domácom prostredí". Na origináli bude podpis a razítko matriky a váš podpis (podpis otecka). Ak bude všetko v poriadku matrika požiada o pridelenie rodného čísla a vydá rodný list.

Ak si žiadosť matrikárka prečíta a bude zdesená, aké meno ste to dieťaťu dali, tak jej v kľude odpovedzte, že meno je slovenské, a ak s tým má nejaký problém, nech si to preverí.
Trebárs u jazykovedca, alebo aj na jazykovednom ústave.
Rozhodne trvajte na tom, že meno nie je cudzie, ale slovenské a nenechajte si vsugerovať, že ste zo zákona povinný udať pôvod slovenského mena.

Nič také zákon neprikazuje, ale rozhodne nikoho nepresviedčajte. Ak ste písomne žiadosť podali a matrika má problém, musí si naštudovať zákon a zistiť si, či je to slovenské meno.

Matrika nemá právo Vám uložiť povinnosť o dokladaní pôvodu slovenského mena!!!

Zákon hovorí o súčinnosti medzi matrikou a navrhovateľom, ale súčinnosť je deklarovaná ako spolupráca a nedovoľuje matrike ukladanie povinnosti. Toľko právny výklad. A praktický postup.
(Od autora výkladu kvantovej fyziky.)
Spolupracujte teda, ale nenechajte sa do ničoho nútiť.

 Ak by z nejakého nepredvídateľného dôvodu vznikol problém, písomne požiadajte o vyjadrenie úradu (tiež písomné), z akého dôvodu nemôže byž meno zapísané a  prečo vám znemožnili zapísať svojmu dieťaťu slovenské meno.
Kópiu žiadosti si nechajte potvrdiť, že ste ju odovzdali úradu.
Súčasne s tým by som požiadal jazykovedný ústav Ľ, Štúra  o vyjadrenie (opäť písomne).
Úrad je povinný zo zákona Vám písomne odpovedať. V takomto prípade už sa pod vyjadrenie musí matrikár podpísať a to už mu ide o miesto, pokiaľ by rozhodol v rozpore so zákonom. Vlastne ho nepriamo donútite, aby si naštudoval zákon (čo je jeho povinnosť) a zároveň začne skúmať, čo sú to slovenské mená. Hovorí sa tomu nenásilná osveta úradníkov.

Ak by Vám aj napriek tomu prišlo negatívne stanovisko, s ním choďte za právnikom, ktorému dôverujete.
Môžete sa obrátiť aj na advokátsku kanceláriu, ktorá robila právny rozbor na túto tému a kontakt je uvedený v článku 11.1.

Morho!

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.