pondelok 3. júna 2013

Čo je to civilizácia – pokrok, alebo choroba?


Hovorí sa, že súčasná civilizácia vďačí za svoju existenciu a pokrok civilizácii antickej. Myslí sa ňou staré Grécko a starý Rím, ktorý túto kultúru v podstate prevzal a rozvinul. Čo ale charakterizovalo Grécko, okrem toho, že tam žili ľudia ako Aristokrates, Platón, Homér ...? Nebol to zrod demokracie? Mestské štáty? Mýty, báje a legendy o bohoch? Kde sa to všetko zobralo? Kto to tam vôbec priniesol? Alebo je možné, že to vzniklo len tak z ničoho? Skúsme si položiť otázku takto: Aký je rozdiel medzi gréckou a rímskou mytológiu? Grécky Zeus je rímsky Jupiter, Afrodita je Venuša, Poseidón je Neptún ... Čiže rozdiel len v menách, podstata zostáva totožná. Panteón bohov, jadro príbehov sa nemení.Ak budeme skúmať ďalej, zistíme, že Zeus a Afrodita prišli od Stredozemného mora.Ktorá kultúra v stredozemnom mori mala podobné mýty? Kto uctieval býka? Odkiaľ pochádza povesť o minotaurovi? Nebola to náhodou minojská kultúra? Ak budeme pokračovať ďalej, zistíme, že podobné príbehy opisovali národy Semitského pôvodu, Egypťania, Babylončania, Asýrčania, Akádci, Chetiti, Sumeri...Venušu mali v Ríme, Afroditu v Grécku, Isis v Egypte, Ištar mali Asírčania, Chetiti aj Babylončania a Hebrejci mali Aštar, Akádci a Sumeri Inan.... Tá istá bohyňa lásky a krásy, ale iný názov podľa jazyka, v ktorom sa hovorilo. A podobné to bolo s inými bohmi. Kde ale táto reťaz šírenia končí, alebo presnejšie začína? Neboli to náhodou Sumeri? Niekedy zhruba 6 000 rokov dozadu?Takže skratkou sme sa ocitli niekde 4000rokov pred Kristom, v Sumerskej ríši. Položme si ďalšiu otázku.Ako sa volalo hlavné mesto Sumerov? Miesto odkiaľ sa začal tento kult šíriť najskôr po krajine a potom do sveta? Nebol to náhodou Ur? Hovorí Vám niečo príbeh o uruckom kráľovi Gilgamešovi? Ako je možné, že príbehy o stvorení sveta, o veľkej potope, obroch... opísané v starom zákone sa nachádzajú na hlinených tabuľkách, ktoré sú o tisícročie staršie ako samotný starý zákon? 

Viete, čo znamená Ur v Sumerčine? „Mesto“.Čo sa teda začalo šíriť z tohto mesta? Nebol to kult ur? Alebo kult ura? Ak chcete po slovensky kultúra, alebo kult mesta? Poďme teda preskúmať, čo je to, alebo, čo to bol ten kult ur, alebo kult ura. Samotný názov hovorí o mestskom spôsobe života. O mestskej civilizácii, ktorá vyznávala tento spôsob života. Čo to ale znamená?
Historické záznamy na hlinených tabuľkách hovoria o uctievaní bohov, ktorí prišli z nebies a stanovili tu kráľov, ktorých učili. Títo králi utvárali zákony, mali svojich úradníkov, ktorí spravovali štát, vojakov, ktorí ho bránili. Boli tu hrnčiari, kováči, kovotepci. Boli tu roľníci, ktorí pestovali plodiny, chovali dobytok... Ľudia, ktorí spracovávali ropu, prostitútky, predávajúce svoje telá. Kňazi, ktorí robili obrady, doktori, ktorí liečili, školy, kde sa vyučovalo, budovali sa cesty, priehrady, stavali sa chrámy aj domy pre chudobných.Ľudia boli aj zdraví, aj chorí, aj chamtiví, aj žiarliví, úplatní aj takí aj onakí. Čím boli skazenejší, tým viac zákonov sa prijímalo. Čím boli pomýlenejší, tým viac platili peniaze, zlato a majetok. Myslím, že ďalej netreba pokračovať, podobnosť so súčasnosťou je zrejmá. Namiesto guľometu možno používali šípy, ale princíp sa za 6 tisíc rokov nezmenil. Chamurapiho zákonník bol vytesaný do kameňa, dnes je na to papier a počítače, ale princíp sa za tisícročia nezmenil.Povedzme si ešte ako všetky tieto spoločnosti  v priebehu dejín skončili.No skúste hádať ako. Kde sú tie slávne civilizácie dnes? A keď sme si tohto vedomí, nemusíme byť jasnovidci, aby nám bolo jasné, ako asi skončí táto novodobá, zdegenerovaná forma amerického kapitalizmu, založená na budovaní megamiest a megakultúry, ktorou je bohužiaľ nakazený už skoro celý svet. Ak si kladieme otázky, je to preto, aby sme na ne dostali odpoveď, aby sme zmúdreli. Skúsme si ich ešte zopár položiť. Ak pred 6 tisíc rokmi bohovia zostúpili z hviezd a priniesli do Sumeru kult mesta, boli nevedomí oni, alebo tí ľudia, ktorí nevedeli pochopiť to, čo im prinášajú? V podstate je to jedno, lebo výsledok je choroba. Teda civilizácia. Ak nám to ešte nie je jasné, položme si ešte jednu otázku. Čo končí kolapsom? Zdravie alebo choroba?Ale ak všetko to, čomu sa hovorí pokrok, alebo civilizácia je len ilúzia, čo je potom skutočnosť? Čo je to zdravie? A ako by mala fungovať spoločnosť a človek, aby prežil a žil? Na tieto otázky budeme hľadať odpoveď  v nasledujúcich článkoch.Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.