utorok 26. novembra 2013

13. Podstata a význam parazitov

Parazitizmus ako súčasť chorôb je tak závažný problém v živote človeka, že mu budeme venovať zvlášť článok
Začnime od definície. Čo, alebo kto je to parazit?
Parazit je organizmus, ktorý v určitom vymedzenom časovom úseku žije na úkor celku. Príklad na parazita: pijavica, kliešť, hlísty...
Parazitizmus je o niečo širší pojem, pretože v sebe zahŕňa aj organizmy, alebo útvary, ktoré sami o sebe nemusia byť parazitmi, ale napriek tomu sa tak môžu chovať. Ich spoločnou vlastnosťou je to, že zo systému, v ktorom sa nachádzajú, vždy viac berú ako doň dávajú.
Parazitizmus je myšlienkový útvar, ktorý môže byť za určitých okolností veľmi nákazlivý.
Myšlienkovým útvarom parazitizmu môžu byť nakazené v podstate všetky živé bytosti, vrátane človeka.
Toľko k definícii. Poďme si ale rozobrať, aký to môže mať vplyv na život človeka a ako sa s týmito vecami dá vysporiadať.
V predchádzajúcich článkoch sme načrtli, aká dôležitá pre život je energia, sila.
Všetko, čo silu má, dokáže sa zdokonaľovať, vyvíjať k dobrému pocitu.
Čo o silu prichádza, to začína podliehať deštrukcii, a chorobám.
Parazity (a je jedno, o akú formu parazitizmu sa jedná) nám energiu odoberajú.
To znamená, že v záujme každého normálneho človeka by malo byť, aby si do svojho prostredia parazitov nevpustil.
Poďme si povedať, čo to teda naše prostredie je. Opäť načrieme do článku o kvantovej fyzike. Naše prostredie je priestor, v ktorom sa pohybuje naše vedomie. To je:
-         naše telo (telesný svet)
-         naše myšlienky (mentálny svet)
-         naše city ( emocionálny svet)
Ak budeme svoje telo znečisťovať nesprávnou stravou, vytvoríme podmienky na množenie parazitov. Najprv budú žiť na odpade v našom tele a potom začnú požierať celý organizmus. (Ak nezmeníme životosprávu.)
V zdravom tele sa parazity množiť nemôžu, nemusíme teda s nimi bojovať. Stačí ak začneme žiť zdravo, parazity zahynú (aj bez liekov) a stratia schopnosť sa množiť.
(Tento princíp platí pre všetky formy parazitizmu, len treba vedieť, čo je to zdravý život, a podľa toho sa riadiť.)
V myšlienkovom svete fungujú ako parazity deštruktívne myšlienky a obrazy. V emocionálnom svete sú to negatívne emócie ako strach, zlosť, žiarlivosť, závisť, úzkosť, sebaľútosť, agresivita...
Vždy, keď nás prepadnú takéto myšlienkovo – emocionálne stavy, vyživujeme parazitov.
A parazit sa nemusí nachádzať len v našom tele. To, čo sa nachádza v našom tele môžeme nazvať mikrosvet.
To, čo mimo neho je makrosvet.
Do tohto sveta patria ostatní ľudia, organizácie, náboženstvá, štátne celky a ľubovoľné spoločenské, alebo rodinné systémy, v ktorých sa človek nachádza.
Toto všetko môže byť nakazené myšlienkovým útvarom parazitizmu a my môžeme byť obeťou takéhoto parazita.
Povedzme si teraz, ako funguje parazitizmus vo vonkajšom svete.
Akým spôsobom dokáže parazitovať človek (spoločnosť) na iných ľuďoch.
Tu si kľudne môžeme pomôcť (súčasnou) psychológiou, ktorá už základné formy parazitizmu odhalila.

Jedná sa v podstate o 4 základné formy a ich kombinácie:
1.  Vyvolávanie strachu (Najčastejšie používaná forma v súčasnosti, ktorá prebieha aj na spoločenskej a štátnej úrovni)
 
2.  Vyvolávanie ľútosti (Všetci tí nešťastníci, ktorí sa vo vás pokúšajú vyvolať tento pocit a vy ich z ľútosti začnete živiť.)
 
3.  Deštruktívna kritika (Vy niečo tvoríte a vždy sa nájde nejaký idiot, ktorý na tom nájde niečo zlé. On sám nič nerobí, ale vždy vie, čo ste spravili zle. Pokúša sa vo vás vyvolať pocit viny, alebo zlyhania. Ak sa mu to podarí, energia vám začne miznúť v jeho prospech.)
 
4.  Neprístupnosť, rezervovanosť ( Stretli  ste už človeka, ktorý sa neotvorí, nič vám nepovie o sebe, ale od vás vytiahne všetko?)

Tieto techniky parazitického čerpania energie používajú ľudia väčšinou nevedome. Je smutné, že sa tak často krát chovajú aj blízky ľudia, alebo rodinný príslušníci. A ak sa tak chová človek, bude sa tak chovať aj spoločnosť. Pozrite sa na inštitúciu akou je štát.
Ak nezaplatíte dane, tak vás zlikvidujú, v lepšom prípade skončíte na ulici.
Používajú strach ako účinný nástroj moci.
Na určitom dobrovoľnom platení daní by nemuselo byť nič zlé. Má to svoju logiku. Pozrite  sa ale na dane v tomto štáte ( A nemyslím tým len Slovensko, týmto druhom parazitizmu je nakazený celý svet.) Platíme už dane za pôdu, za vodu, za teplo a za chvíľu budeme platiť už za to, že sme sa narodili a dýchame vzduch. Toľko nenormálnych zákonov, novelizácií, novelizácií novelizácií, že už sa v tom nevyznajú ani právnici. Ale neznalosť zákona neospravedlňuje. Keď sa opýtate právnika na nejaký zákon, povie Vám, že si to naštuduje a ozve sa. A povie Vám len právny názor. A keď sa spýtate desiatich právnikov, budete mať 10 právnych názorov od ľudí, ktorí  v živote nerobili nič, len študovali zákony.
A kde je tam obyčajný človek?
Ako má žiť v tomto nenormálnom svete?
Kúpite si pôdu, za zdanené peniaze, lebo ju chcete zveľadiť, chcete na nej žiť, chcete sa na nej uživiť, aby ste nikoho nezaťažovali, nikomu neboli na príťaž, ani doktorom, ani štátu. A čo  spraví štát? Dá Vám daň za to, že ste si kúpili pôdu za peniaze, ktoré ste už zdanili. A nielen, že ju musíte zaplatiť, ale musíte ju platiť furt! Každý rok! (Rovnako to platí aj s domom, ktorý si postavíte.) Tak, čo je toto ak nie parazitizmus?
Štát sa chová ako parazit. A v tomto prípade aj ako výpalník.
Nie nadarmo sa hovorí, že štát je len legálna forma mafie. A tvári sa to ako sloboda, demokracia. Opäť je dôležitá schopnosť rozlišovania.
Lebo parazitizmus je len forma klamu, kedy sa hovno tvári, že je to čokoláda.
Ak nemáte dosť energie, tak to začnete jesť aj s navijákom, a ak ste dostatočne hlúpy, tak si začnete myslieť, že žijete vo vysoko rozvinutej demokratickej civilizácii.
Pozrite, čo sa stalo na Slovensku po prevrate v 89-tom roku?
To, čo desaťročia tvorili ľudia, a nazývalo sa to národný majetok, za pár rokov zmizlo. Kam sa to podelo? Kto to rozpredal? Kto to sprivatizoval? A kto dal k tomu súhlas?
Všetci vieme, že to boli politici. Ale ako je to možné? Ako je možné, že to vôbec mohli urobiť? Ako je možné, že ich za to nikto nestíhal? Ako je možné, že nesedia v base a stále sa na nás usmievajú z obrazoviek? Skúsme si dať príklad:
Predstavte si, že ste majiteľom (spolumajiteľom, akcionárom) podniku. Je jedno, čo je to za podnik. Chcete, aby ten podnik niekto riadil, tak vytvoríte funkciu riaditeľa a zvolíte naňu človeka. Tento riaditeľ má váš majetok spravovať,zveľaďovať, má sa oň starať. Nemá žiadne právo uvažovať o jeho predaji. A už vôbec predávať ho. (Je to len výkonná, volená funkcia.) To môžete robiť a uvažovať o tom len vy ako majiteľ, alebo spolumajiteľ podniku. A keď si toho pán riaditeľ nebude vedomý, tak ho nahradíte iným. A keby to aj chcel urobiť, nemá na to právo, ani právomoc. Lebo hodnoty, ktoré spravuje, sám nevytvoril!
Teraz sa pozrime na analógiu s národným majetkom a politikmi. Ľudia si zvolili politika, (riaditeľa), aby spravoval ich majetok. Ľudia sú vlastníci, politik je (volená) funkcia. Ako je teda možné, že politik môže rozhodnúť o predaji vášho majetku? (Bez vášho súhlasu?) A nielen ,že ho predával, ale ešte ho aj chce predávať ďalej. Od budúceho roka, (máj 2014) majú zaviesť zákon o predaji pôdy zahraničným subjektom všeobecne.
Sú títo ľudia zdraví? Ak je cena pôdy v západnej Európe 100 - 200 krát a viac krát vyššia ako na Slovensku, zárobky 5 – 10, a viac krát vyššie ako na Slovensku, dotácie 5 a viac krát vyššie ako na Slovensku, čo si myslíte? Kto bude kupovať pôdu kde? Slovák v Nemecku, alebo Nemec na Slovensku? (Aj tu môžeme vidieť ako parazitujú západné krajiny EÚ na zvyšku Únie.) A takto politici rozpredávajú to, čo sami nevytvorili a tým, ktorí hodnoty tvorili, nechávajú holú riť, dane a dlhy. Dokonalý parazitizmus. A ešte sa tvária, že na to majú právo a že nám robia službu. Hovno sa tvári, že je čokoláda. Ale takto  to robia všetci paraziti. Peknými slovami dláždia cestu do pekla.

Ďalším spoločenským parazitom sú  náboženstvá. Žijeme v oblasti, kde bolo nasilu, krvou a mečom nanútené kresťanstvo. Ako si myslíte, že k tomuto prišlo? Naozaj si myslíte, že sem prišli láskyplní Cyril a Metod a ľudia húfne a s radosťou prechádzali na kresťanskú vieru? Znova, ak máte štipku energie, a zdravého rozumu, preštudujete si dobové dokumenty a zistíte, aké nástroje títo páni používali.
Ak Vám niekto oznámi, že buď prejdete na jeho náboženstvo (to vyvolené), alebo zomriete, budete umučený, alebo upálený, zmrzačený, poslaný do otroctva, vy aj s Vašou rodinou, aký nástroj používa? Lásku, alebo strach? Súcit, alebo násilie?
Ak Vám niekto povie, že buď sa budete chovať ako on chce, alebo pôjdete do pekla, aký nástroj používa? Nie je to strach?
Kto sa dnes pýta 6-7 ročných detí aké náboženstvo chcú študovať? Kto im rozdáva knihy, v ktorých sa učí, že sú hriešne a že pochádzajú z hriechu? Čo týmto vyvolávajú v deťoch? Odvahu žiť? Alebo pocit menejcennosti a sebaľútosti? Ľudia sú neskutočne hlúpy, nielen, že nechali skaziť život sebe, ale ešte ho kazia aj svojim deťom.
Nie že by to robili vedome. Ale keď sa nechajú vycucať, ako môžu zistiť, čo je zdroj sily a čo slabosti? (Tu platí, že neznalosť zákonov neospravedlňuje. Ale neznalosť prírodných zákonov a nie nejakých umelých, vytvorených psychicky narušenými ľuďmi v parlamente.)
A parazit sa teší. Pribudla ďalšia ovca do košiara. A tak sa kruh zväčšuje. Čím viac nevedomých ľudí, tým viac parazitov. Čím viac parazitov, viac slabých ľudí. Hlavne nepremýšľať, veď pastier vie kam vás vedie. Stačí slepá viera a spása je istá ...

Ďalšia kapitola sama o sebe sú cigáni. Všetci politici sa tvária, že problém riešia, ale zatiaľ nevyriešil nikto nič. Prečo asi. Myslíte si, že parazit môže vyliečiť parazita? Myslíte si, že chorý človek môže vyliečiť chorého človeka?
Ak politik, farár alebo doktor žije z toho, že sú ľudia slabí, je v jeho záujme ľudí posilňovať? Je  v jeho záujme ich liečiť? Je v jeho záujme odstraňovať príčiny problémov? Alebo má záujem o opak? Skúste si odpovedať na tieto otázky a pochopíte, prečo sú veci také, ako sú.
 

Ďalej môžme hovoriť o konzumnom parazitizme. Kupovanie a míňanie, míňanie a kupovanie a do nemoty. A keď neni za čo tak na dlh. Robia to ľudia, spoločnosti aj štáty. Celý svet je zadlžený. Ale na koho úkor? Kto nad tým premýšla? No určite nie tí, čo v hystérii vyrážajú na vianočné nákupy. Chudák Ježiš. Určite sa musí obracať vo svojom indickom hrobe. Sám vlastnil len cvičky a ľanové rúcho. Odmietal hromadenie majetku a nebral nič ani za to, že ľudí liečil. Pozrite sa na súčasných farárov a pápežov, ako oni žijú, aké róby na sebe nosia, aké zlaté reťaze, prstene, hodinky a bohviečo iné... Aký príklad dávajú svojim ovečkám? A Slováci si hovoria, že sú kresťania.
"Jediné co platí, jsou peníze!" Ale hlavne nepomenovať skutočnosť pravými slovami. Slová ako "sviatky lásky, pokoja a hojnosti" sa počúvajú lepšie ako "parazitizmus, sebectvo a bezprízorný konzum".
Uviedli sme niekoľko príkladov na parazitizmus. Je ich samozrejme oveľa viac, ale ako príklad to stačí. Ak človek porozumel podstate, odhalí ich sám.
Ale začať musí každý od seba!

Na záver si povedzme niečo o význame parazitov.

Všetko v tomto svete má svoj význam, teda aj parazity.
Význam parazitov je v podstate podobný, alebo totožný ako význam chorôb. Z dlhodobého hľadiska utvárajú a cibria vedomie človeka. Učia ho rozlišovať. Niekedy je daň vysoká, ale všetko niečo stojí, teda aj poznanie.
Čím je človek nevedomejší, tým viac parazitov priťahuje. Je doslova magnetom pre všemožné druhy parazitizmu, a tým pádom aj chorôb.
Čím je človek vedomejší, tým ho parazity, choroby začínajú obchádzať.
Cieľom nie je bojovať s parazitmi, ale byť si ich vedomý. Samotné vedomie je kľúčom. V momente kedy získate schopnosť uvedomiť si, čo je to parazit, alebo parazitizmus, získate postupne aj schopnosť vedome konať, v súlade s týmto poznaním. Otvorí sa vám brána, cez ktorú do vášho tela začne prúdiť  energia a zároveň ju nebudete zbytočne strácať.
Samotné pochopenie pritiahne schopnosť a vôľu rozumne konať. Ak spomíname slovo rozumne, vždy máme na mysli jednotu dvoch síl, rozum - cit.
Hnevať sa na parazitov je rovnako hlúpe ako hnevať sa na chorobu, ktorá nás postihla. Chorobu, alebo parazitizmus by nemal človek vnímať ako hrozbu, ale ako výzvu zdokonaľovať sa, výzvu byť vedomejší. A s vedomím si parazit plní len svoju funkciu. Parazitizmus iných živých bytostí sa stráca a aj oni sa liečia bez toho, aby ste sa ich pokúšali priamo meniť. Človek sa stáva človekom a pijavica pomocníkom.
Proces prečisťovania tejto planéty bude o to jednoduchší, že obdobie parazitov na zemi končí alebo presnejšie už skončilo (po niekoľkých tisícročiach) a proces očisty sa začal.
Energia pre človeka prichádza vo zvýšenej miere z vonkajšieho prostredia a sprostredkovane cez zem a zdravé potraviny (dopestované bez chemikálií a námedznej práce). To čo je schopné obnovy, to sa posilní, čo nie rozloží sa na základné prvky. Každý má právo, vybrať si, akou cestou pôjde.

Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára

Poznámka: Komentár môže zverejniť iba člen tohto blogu.